Jäsentiedote koronavirukseen liittyen 17.3.2020

Koronatilanteen vuoksi hallitus on tiedottanut 16.3 poikkeustilanteesta ja antanut toimintalinjauksia meille kaikille.

Vaikka nykyiset rajoitukset eivät koskekaan kuntokeskuksia eikä ryhmäliikuntatunteja niin myös me olemme tehneet päätöksen, jossa rajaamme ryhmäliikuntatuntien kapasiteettejä niin että tunneille saa osallistua 9 asiakasta + ohjaaja. Kuntosalipuolelle suositellaan 1 metrin turvaväliä, muuten kuntosaliharjoittelu keskuksissamme jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Lisätietoja rajoituksista löytyy mm. Helsingin Sanomien artikkelista:
https://www.hs.fi/talous/art-2000006441843.html 

Toimintamme jatkuu ohjeistukset huomioon ottaen toistaiseksi normaalisti. Poikkeustilanteen johdosta olemme myös tehneet paljon toimenpiteitä liittyen hygieniaan ja tuotteistukseemme ja vakuutamme, että teemme kaikkemme yhteisen hyvän vuoksi. Myös me haluamme tehdä kaikkemme jotta epidemia saadaan pysähtymään. Seuraamme valtion ja THL:n antamia määräyksiä päivittäin ja toimimme niiden mukaisesti.

Valitettavasti tilanne on myös meille todella vakava. Olemme yksityinen kuntokeskus eikä meillä ole taustalla iso varoja vaan toimeentulomme riippuu täysin asiakkaittemme liikuntamaksuista. Valitettavasti vakuutuksetkaan eivät auta tilanteen johdosta, joten toimintamme on täysin asiakkaiden tuottaman tulovirran varassa.

Tilanteesta huolimatta kuntokeskuksemme suuret kiinteät kulut jatkavat rullaamista ja suurin huoli on niiden huikeiden ammattilaistemme toimeentulo. He omalla intohimolla ja sydämellä ovat teitä rakkaita asiakkaita liikuttaneet jo vuosien ajan. Tilanne on nyt jo vaikuttanut erittäin negatiivisesti tuloihimme ja kohdallamme tämä tarkoittaa, että joudumme harkitsemaan lomautuksia. Haluamme tehdä kaikkemme, jotta voimme turvata henkilökuntamme toimeentulon ja toimintamme jatkumisen myös tämän epidemian yli.

Tästä syystä pyydämme apua ja ymmärrystä teiltä asiakkaamme. Liikuntamaksunne ovat meille elintärkeitä ja tästä syystä toivomme, että puhalletaan yhteen hiileen, jotta saamme pandemian aiheuttaman kuopan täytettyä.

Olisi väärin pyytää maksamaa normaalia liikuntamaksua, jos palveluita joudutaan vähentämään tai jopa kokonaan poistamaan, joten olemme tehneet töitä vaihtoehtoisten palveluiden parissa. Etsimme mm keinoja joilla saat liikuttavia palvelukokemuksia tutuilta kasvoilta vaikka ruudun toiselta puolelta.

Toistaiseksi jatkamme kuitenkin normaalia palvelun tuottamista ja odotamme valtiolta selkeämpiä ohjeita sekä päätöksiä jonka perusteella voimme toimia ja kehittää vaihtoehtoisia palveluita, joista tiedotamme myöhemmin.
Tässä tilanteessa on tärkeää huolehtia, niin fyysisestä kuin henkisestä hyvinvoinnista, joten puhalletaan yhteen hiileen ja pidetään suomi hyvinvoivana ja liikunnallisena. Palvelumme on olemassa vain teitä, asiakkaitamme, varten.

Toimitusjohtaja
Janne Virtanen
0503759059
janne.virtanen@hyvakunto.com

Ole.Fit kuntokeskukset
Oitti, Tervakoski, Hyrylä, Ärravaara, Malminkartano, Haaga

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.