Personal training-palvelumme

Valmentajan avulla voit saavuttaa tavoitteesi turvallisesti, tehokkaammin ja nopeammin. Tapaamiset valmentajan kanssa kartoitetaan monipuolisen alkukartoituksen kautta. Oli kyseessä painonhallinta, peruskunnon nostattaminen, kuntosaliharjoittelun käyntiin saaminen, juoksutapahtuma tai lihasmassan kasvattaminen – Valmentajamme auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Valmennus ei ole vain yhdessä harjoittelua. Ravitsemus, lihashuolto, arjen hallinta ja levon merkitys on yhtä merkittävänä osana valmennuskokonaisuutta kuin yksittäiset harjoituskerratkin. Viikossa on 168 tuntia ja jos treenaat 3 tuntia viikossa, on myös hyvä pysähtyä miettimään, mistä nämä loput 165 tuntia koostuvat.

 

PERSONAL TRAINERIMME

             JUSSI JÄMSEN

KOULUTUS

Vahvaa elämänkokemusta jo vuodesta 1963!
Kuntosalivalmentajan tutkinto - Trainer4You

Auktorisoitu Personal Trainer - Trainer4You
Bio- ja Elintarviketekniikan Insinööri - Metropolia ammattikorkeakoulu
Ravintolakokki - Turun Hotelli- ja ravintolakoulu


Valmennusideologiani:
Liikunnan tulee olla mukavaa, haastavaa ja kehittävää. Lihasvoiman ja –
massan, liikkuvuuden sekä etenkin ikääntyvän väestönosan kohdalla, tasapainon kehittäminen ovat
keskiössä kaikessa harjoittelun ohjelmoinnissani. Kaikki mitä tehdään, tehdään asiakaslähtöisesti
kaikessa rauhassa ilman stressin lisäämistä, jo ehkä valmiin stressikuorman päälle. Minun kanssa
harjoitellessanne ei valitettavasti ole pikapalkintoja jaossa. Kehittyminen ja lopullinen tulos tulee
olla realististen tavoitteiden kautta saavutettavissa.
Ravintovalmennuksessa pyrin löytämään asiakkaan kanssa yhteisesti jokaiselle parhaiten sopivat
tavat laadukkaaseen ravitsemukseen. Ruoka on toinen intohimoni. Siitä puhuminen, sen
valmistaminen ja sen syöminen. Kaikki mikä liittyy ruokaan on minulle rakasta.

Valmentajana (ja ihmisenä) olen:
Helposti lähestyttävä, ystävällinen ja herkästi ihmisten tunteisiin vastaava.
Kollegat ovat kertoneet minusta myös seuraavaa.
Olen heidän mukaansa, hauska, järkevä ja huumorintajuinen, osaava ja innostunut,
asiantuntevakin, totesi joku. Ehkä kaikista kommenteista omaa mieltäni lämmitti kollegan
lausumana, että olen lämmin ja hyväsydäminen, AITO ihminen. Luonnollisesti valmentajana olen
tarvittaessa myös jämäkkä ja vaativa. Ilkeilemään en kuitenkaan koskaan ryhdy.

Minä:
Vuosien varrella olen hankkinut valtavan kokemuspääoman erilaisista töistä ja
harrastuksista. Lapsuus ja nuoruus meni tanssien, lentopalloillen ja lukemattomien eri
lajikokeilujen parissa, joista mielenkiintoisimmiksi voisi sanoa, vesipallon, laitesukelluksen ja
Aikidon. Nykyään harrastuksiini kuuluu kuntosaliharjoittelun lisäksi kesäisin golf. Vesi on aina ollut
todella tärkeä elementti minulle. Viihdyn veden äärellä ja vedessä. Olen myös melkoisen tykästynyt
kahvakuuliin.

Tehdään elämäntapamuutos yhdessä, sinulle sopivalla tavalla. Lämpimällä suurella sydämellä!

Yhteystiedot: treeni.jussi@gmail.com

.

 

 

tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

 

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.